Ứng viên gửi CV về Email: nhansu@sacofoods.vn - Liên hệ: Ms. Huyền 0916 491 008