Lưu trữ thẻ: chả cá đỏ củ lý sơn

Chả Cá Đỏ Củ – Đặc Sản Trứ Danh Lý Sơn

chả cá đỏ củ lý sơn

Chả cá đỏ củ Lý Sơn – một món đặc sản trứ danh từ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) mà ai cũng muốn thử qua một lần khi đến huyện xã này.