Tôm Sú PD Hấp (Kg)

203.000 VND

– Tôm sú PD Hấp
– Cấp đông IQF.
– Mạ băng 25%.
* Đơn vị tính: Kg
* Size: 100-200 con/kg

Xóa