Thịt Sò Lụa (khay 300g)

40.000 VND

  • Cấp đông IQF
  • Hút chân không
  • Qui cách: Khay 300g