Mực Ống Cắt Khoanh

33.000 VND104.000 VND

  • Tiêu chuẩn đóng gói: Hút chân không, khay
  • Tỉ lệ MB: 30%
  • Ngành hàng: Hải sản đông lạnh.
Xóa