Bạch Tuộc Mada Cắt Khúc (Kg)

  • Bạch tuộc Mada làm sạch cắt khúc
    Cấp đông block
    Đơn vị tính: Kg
  • Bạch tuột mada giá sỉ liên hệ Hotline/Zalo: 0944.868.800