Cá Ngừ Đại Dương Saku

– Cấp đông IQF
– Hút chân không
* Loại 1A, 2A, 3A, 4A

Danh mục: Từ khóa:

Call Now