Bao Tử Cá Basa (túi 300g)

32.000 VND

– Cấp đông
* Qui cách: Túi 300g

Call Now