Bao Tử Cá Basa (túi 300g)

42.000 VNĐ

– Cấp đông
* Qui cách: Túi 300g

Call Now