Bạch Tuộc Xếp Hoa

Bạch tuộc 1 da làm sạch xếp hoa.
– Cấp đông block
– Qui cách: 220g Net/túi
* Size: 4 con/túi (220g Net/túi)
* Size: 6 con/túi (220g Net/túi)
* Size: 8 con/túi (220g Net/túi)

Danh mục: Từ khóa:

Call Now