Bào Ngư Úc Viền Xanh

Bào Ngư Úc Viền Xanh được tách vỏ, làm sạch, đông lạnh và ép chân không.
* Size: 1-2, 3-4, 5-6, 6-7, 8-9 (con/kg)

Call Now