678,500 VND
460,000 VND
759,000 VND
552,000 VND
Hết hàng
1,759,500 VND


Sản phẩm của Sài Thành Foods được đánh bắt từ bè lên, và tùy theo loại sẽ làm sạch hoặc để nguyên con, sau đó cấp đông ngay nên đảm bảo giữ được độ tươi ngon của các loại cá. Quý khách chỉ cần rã đông cá như bình thường là có thể sử dụng được.